BlLrPt FnbbBlRpt bLuBblrblbBLpt
/r/Ooer
LĮGHTER ŁŁEMÖN
/r/Ooer
ᵀᴴᴬᵀ'ˢ ᴿᴵᴳᴴᵀ, ᵀᴴᴬᵀ'ˢ ᴿᴵᴳᴴᵀ. ᵞᴼᵁᴿ ᴮᴼᴺᴱˢ - ᵀᴴᴱ ᴮᴼᴺᴱˢ, ᵀᴬᴷᴱ ᵀᴴᴱᴹ! ᵁˢᴱ ᵀᴴᴱᴹ! ˢᵂᴵᴺᴳ ᵀᴴᴱᴹ! ᴮᴬᵀᵀᴱᴿᴵᴱˢ ᴮᴬᵀᵀᴱᴿᴵᴱˢ ᴮᴬᵀᵀᴱᴿᴵᴱˢ! ᵁ ᵀᴴ!
/r/Ooer
h
/r/Ooer
𝖒𝖆𝖉𝖊 𝖙𝖍𝖎𝖘 𝖜𝖆𝖑𝖐𝖘 𝖙𝖔𝖜𝖆𝖗𝖉𝖘 𝖙𝖍𝖎𝖘 𝖔𝖓𝖊
/r/Ooer
Haend
/r/Ooer
WOOD bæğ3Ľ mmmmmm chomp chomp
/r/Ooer
Ÿōū hāvē śīńńēd ćhīłd
/r/Ooer
_.-°`°-. _. ;°eEoOiIrR°;.-°`
/r/Ooer
HïsS?
/r/Ooer
a̵̝̕l̷̨̎̈́i̷̺̯͖̕e̵͕̓n̸̲͇̈́s̸͓̉
/r/Ooer
Extended Lungs
/r/Ooer
HowToBasic recipe. Now you just gotta slosh around in it and throw it everywhere
/r/Ooer
Oh.
/r/Ooer
para el máximo placer
/r/Ooer
Why can I not E̶M̶B̶R̶A̷C̸E̴?
/r/Ooer
stonks
/r/Ooer
Hurrah for C͕̗̖̭̘̳͐ͬ̽ ̸̙̘̻͎̘͛̅ͤ̐́̒ͯĀ͕͖ ̻̜͖́ͨ̇̀T̶̫̪̞̜͓͕̐ͩ̃̏ ͉U͜ ̼̫̱̳̫͓̝̓͌́͠r̦͖ͦ̿ͅ ͉̭͍̳͎̫̙ͣ́̕D̡̳͋̉͗ ̣͓͛͒͘a̲͔͒ͮ͂ͩ̾̕ ͆̉̃Y͍̩̘̞̣͖ͫ̏
/r/Ooer
all blue men must worship the b̵̨̀r҉͠҉̶i̵̸̵͢͝͞t̡ ̶̶̛́c̸̶̡̀͘͠ư̶̴҉̧̧͜͡bę̵̢͘̕͝͠
/r/Ooer
mÜltÏplÿ!!!!!
/r/Ooer
gô Eeeeeeeeer
/r/Ooer
FITS THERE
/r/Ooer
HĀM
/r/Ooer
�𝖎𝖍𝖙� �𝖉𝖆𝖒� �𝖐𝖑𝖆𝖜� �𝖓𝖆� �𝖍𝖌𝖎𝖘� �𝖗𝖆𝖜𝖉𝖎𝖚𝖖𝕾� �𝖉𝖆𝖒� �� ?�𝖗𝖆𝖜𝖉𝖎𝖚𝖖𝕾� ,�𝖊𝖙𝖙𝖊𝖇� �𝖓𝖆� �𝖎𝖍𝖙� �𝖙𝖎𝖜� �𝖓𝖔� �𝖎𝖍𝖙� �𝖙𝖎𝖜� �𝖓𝖔� �𝖎𝖍𝖙�
/r/Ooer
AAAAAAAAAAAAAAAAA
/r/Ooer
alex
/r/Ooer
gô Eeeeeeeeeer
/r/Ooer
CA='[N Y'[O[-U PLA;Y T;H''''IS>!>!>>!"">!;-;>??!?!? NO CLI]\AKB''.,\IATKI
/r/Ooer